• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΣΠ ΕΜΠ' | 14 Ιουνίου 2017, 00:16

    Στην παράγραφο 2 αυτή εισάγεται ένα ειδικό καθεστώς ως προς τη δυνατότητα επέμβασης δημόσιας δύναμης σε χώρους Α.Ε.Ι. Σε περιπτώσεις πλημμελημάτων και κακουργημάτων ισχύουν κανονικά οι νόμοι του κράτους για τα Α.Ε.Ι., οπότε δεν υφίσταται αποκλεισμός του συγκεκριμένου χώρου που θα το μετέτρεπε σε νησίδα ανομίας. Με τον τρόπο αυτό δεν καταπατάται το ακαδημαϊκό άσυλο, όπως αυτό ορίζεται από το Άρθρο 3, §1, επομένως προστατεύεται η ακαδημαϊκότητα και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κοινότητας και πολεμάται η εγκληματικότητα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου απαιτείται απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου εκφράζουμε απλά τον προβληματισμό μας ως προς τη δυσκαμψία λειτουργίας του μηχανισμού αυτού ανάλογα με τη σοβαρότητα του γεγονότος. Συνολικά θεωρούμε, ωστόσο, πως η αντίστοιχη διατύπωση του νόμου 4009/2011, Άρθρο 3, §2, αποτελεί ορθολογικότερο τρόπο καταπολέμησης εγκληματικών φαινομένων εντός των Α.Ε.Ι., καθώς τοποθετεί ως αυτονόητη την εφαρμογή της νομοθεσίας σε οποιαδήποτε αξιόποινες πράξεις, δίχως περιορισμούς. Τόσο η συγκεκριμένη διατύπωση, όσο και η αντίστοιχη του νόμου 4009/2011 θα εφαρμοστεί σωστά όταν υιοθετηθούν όσα περιγράφει το Άρθρο 3 τόσο από την κοινότητα των Α.Ε.Ι. όσο κι από τις δημόσιες δυνάμεις, καθώς έως σήμερα δεν υπάρχει η ανάλογη καταπολέμηση εγκληματικών φαινομένων εντός των Α.Ε.Ι.. Ο προβληματισμός έγκειται, επίσης, στο αν εισάγεται ένα αντίστοιχο καθεστώς ακαδημαϊκού ασύλου για τα Τ.Ε.Ι. της χώρας.