• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 14 Ιουνίου 2017, 07:52

    Υπάρχουν ΑΕΙ όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) που με ειδικά νομικά προσκόμματα, των εκάστοτε διοικήσεων, δεν αυτονομούνται. Δώστε λύση- σώστε το ΕΑΠ από τις διορισμένες διοικήσεις γιατί: α) το βλέπουν ως μέρος του κομματικού σωλήνα για να κάνουν κομματικά ρουσφέτια, με ανεξέλεγκτες συνέπειες στο μέλλον, β) μέχρι να μάθουν το ΕΑΠ δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα με κόστος στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα κλπ. και γ) γιατί πρέπει να διοικηθεί από αυτούς που το γνωρίζουν και θα έχουν, στο μέλλον και την ευθύνη των πράξεών τους.