• Σχόλιο του χρήστη 'Γελαδάς Νίκος' | 14 Ιουνίου 2017, 11:01

    Άρθρο 38. Κάθε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα οφείλει, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, να προκηρύσσει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων υποψήφιων διδακτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο. Οι υποψήφιοι κρίνονται από την ερευνητική πρόταση που υποβάλλουν, τις πιθανές δημοσιεύσεις τους, το βαθμό μαθημάτων σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος και άλλα μοριοποιημένα ακαδημαϊκά κριτήρια τα οποία έχει αποφασίσει η ΓΣ του Τμήματος και αναφέρονται στην προκήρυξη των θέσεων. Τα προτεινόμενα στο νομοσχέδιο έχουν νόημα για αυτά τα ΠΜΣ που παίρνουν όλα αυτά τα χρόνια διδάκτορες μόνο με γνωριμίες. Αφήστε χώρο να εκφραστούν και τα προγράμματα που όλα αυτά τα χρόνια κάνουν προκήρυξη θέσεων και έχουν δημοσιοποιημένα κριτήρια εισαγωγής.