• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΚΕΘΕ' | 14 Ιουνίου 2017, 12:45

    Θα πρέπει να εξαιρεθούν και τα Ερευνητικά Κέντρα που αναφέρονται στο άρθρο 13Α του νόμου 4310/2014 και λειτουργούν ως ΝΠΔΔ. Ζητάμε από την ηγεσία του Υπουργείου να ξεκινήσει άμεσα δημόσια διαβούλευση με τους Ερευνητικούς Φορείς ώστε να διαμορφωθεί εκ νέου ο Νόμος-Πλαίσιο που θα αφορά αποκλειστικά στην Έρευνα, όπως άλλωστε έχει κατ’ επανάληψη δεσμευτεί.