• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Μπάμπας' | 14 Ιουνίου 2017, 12:48

    Ενώ σε πολλά ΠΜΣ το πρόβλημα αριθμητικής επάρκειας του διδακτικού προσωπικού είναι υπαρκτό, ο νόμος αποκλείει τους διδάκτορες ΕΔΙΠ. Με ποια λογική προβλέπεται η πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407 οι οποίοι είναι πιθανό να έχουν λιγότερα προσόντα από μέλη ΕΔΙΠ του τμήματος; Σε αυτό το σημείο ο νόμος περιορίζει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες ανάθεσης σε ΕΔΙΠ συγκρικτικά με τον προηγούμενο (3685/2008). Προτείνω τη ρητη αναφορά της δυνατότητας ανάθεσης μαθημάτων - επίβλεψης διπλωματικών εργασιών σε ΕΔΙΠ με προσόντα ανάλογα ΄με αυτά των υπολοίπων κατηγοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο (επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.)