• Σχόλιο του χρήστη 'NK' | 14 Ιουνίου 2017, 14:19

    Να διευκρινιστεί με σαφήνεια ότι όλοι οι περιορισμοί σε ποσοστά συμμετοχής μελών ΔΕΠ και αμοιβές (όριο 20%) δεν αφορούν σε εξ αποστάσεως Π.Μ.Σ. όπως εκείνα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π). Κατά τα λοιπά, το σχόλιο του ΛΧ (4 Ιουνίου 2017, 21:07 | ΛΧ) είναι περιεκτικό.