• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Ε.' | 16 Ιουνίου 2017, 11:34

    Τρεις συμπληρωματικές παρατηρήσεις: (1) Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν οι προβλέψεις για 1+1 μάθημα διδασκαλία και 20% πλαφόν αφορούν και τους διδάσκοντες του ΕΑΠ: - Εάν τους αφορούν, πιθανότατα δημιουργείται πρόβλημα στο ΕΑΠ. - Εάν δεν τους αφορούν, δημιουργείται πρόβλημα ισόνομης και ισότιμης αντιμετώπισης μελών ΔΕΠ. Επιπλέον, θα μπορεί μέλος του ΕΑΠ να διδάσκει σε ΠΜΣ άλλου ΑΕΙ χωρίς περιορισμό αμοιβής. (2) Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ισχύουν περιορισμοί σε άλλες κατηγορίες αμοιβών. Π.χ., υπάρχει πλαφόν αμοιβής σε εξωτερικούς συνεργάτες? - Εάν ναι, τότε δεν υπάρχει κίνητρο προσέλκυσης - Εάν όχι, μπορεί οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ να είναι πολύ μικρότερες των εξωτερικών συνεργατών, παρά το ότι οι τελευταίοι μπορεί να είναι μικρότερης εμπειρίας ή επιστημονικών γνώσεων. (3) Όπως έχει αναφερθεί, οι περιορισμοί και οι συνθήκες αμοιβής είναι ανατίστοιχες των ευκαιριών αμοιβής από ερευνητικά έργα (όπου βεβαίως, δεν ασχολείται κάποιος ερευνητικά σε ένα έργο δωρεάν και σε ένα έργο επ' αμοιβή και μάλιστα με πλαφόν). Δημιουργείται λοιπόν προφανής δυσαρμονία μεταξύ του διδακτικού και του ερευνητικού πυλώνα, και κατ' επέκταση, μέλη ΔΕΠ δύο ταχυτητων (ή κατηγοριών). Όπως λοιπόν δεν υπάρχουν περιορισμοί στις αμοιβές ερευνητικής δραστηριότητας, ομοίως δεν πρέπει να υπάρχουν και για τη διδακτική δραστηριότητα. (4) Τέλος, το ρίσκο πρόκλησης δυσλειτουργιών σε πολλά ΠΜΣ θα οδηγήσει πιθανώς σε αδυναμία λειτουργίας αυτών, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι επιστήμονες, που αναπνέουν μέσω των ΠΜΣ να βρεθούν χωρίς αυτή (τουλάχιστον) τη δυνατότητα απασχόλησης.