• Σχόλιο του χρήστη 'Λέανδρος' | 9 Νοεμβρίου 2017, 16:36

    Αναφορικά με τα Θρησκευτικά: Ποιες είναι οι ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο; Εννοείτε ό,τι αναγράφεται στην εγκύκλιο Λοβέρδου του 2015; Μήπως θα ήταν καλύτερο να προσδιοριστεί στον νέο νόμο με ακρίβεια το πλαίσιο χορήγησης απαλλαγής από το μάθημα, παρά να ανακαλούνται "οι ισχύουσες διατάξεις"; Επιπλέον, ορθά δίνεται πλέον η δυνατότητα παραμονής στην τάξη, κάτι που λύνει το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί άλλων μαθημάτων με τη συγκέντρωση μαθητών στις τάξεις τους. Όμως το καλύτερο θα ήταν η θέσπιση εναλλακτικού μαθήματος στη θέση των Θρησκευτικών, το οποίο να διδάσκεται και να εξετάζεται γραπτά (όπως ακριβώς και τα Θρησκευτικά). Μόνον με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αρχή της ίσης προσπάθειας, μεταξύ των μαθητών, η οποία με το υπάρχον σύστημα καταστρατηγείται. Το μάθημα θα μπορούσε να ανήκει στα ανθρωπιστικά, και να έχει αντικείμενο είτε ευρύτερα θρησκειολογικό είτε πολιτιστικό.