• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ' | 9 Νοεμβρίου 2017, 18:56

    Καλό θα ήταν να υπάρξει άρθρο αντίστοιχο του άρθρου 12 του ΠΔ 79/2017 (Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών), το οποίο να αφορά στις εφημερίες. Η μέχρι σήμερα υφιστάμενη νομοθεσία για την Α/θμια και τη Β/θμια εκπαίδευση επί των εφημεριών, έρχεται σε πλήρη αντίθεση: ενώ στο άρθρο 12, παρ. 4 του ΠΔ 79/2017 ρητά αναφέρεται ότι: "Η εφημερία δεν ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής καθώς και ο Υποδιευθυντής...", αντίθετα, στη Β/θμια ισχύει ότι: "...οι μητέρες καθηγήτριες με παιδιά κάτω των δύο ετών δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση ενημέρωσης των γονιών για την πρόοδο των μαθητών τους ούτε από την παράδοση βαθμολογίας. Τούτο διότι οι εργασίες αυτές, δεν είναι δυνατόν να ξεχωριστούν από το καθαρά διδακτικό τους έργο. Αντίθετα απαλλάσσονται από τις εφημερίες και από την υποχρέωση συμμετοχής στους ημερήσιους περιπάτους. (Δ2/25027/16-12-1985 εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ)".