• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Μπαλής' | 9 Νοεμβρίου 2017, 20:30

    Να ορίζεται ότι για το Γενικό Λύκειο ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20 σε κάθε τμήμα. Ο αριθμός αυτός είναι ο ανώτερος για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να επιτελέσει το καθήκον του και ο μαθητής να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον, το οποίο θα είναι ευνοϊκό για την πρόοδό του.