• Σχόλιο του χρήστη 'Δέσποινα Π.' | 9 Νοεμβρίου 2017, 22:41

    Οσο αφορά τις απαλλαγές στα θρησκευτικά. θεωρώ ότι ο κηδεμόνας πρέπει να αιτηται την απαλλαγή εφόσον δηλώνει ότι δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος από την πρώτη γυμνάσιου άπαξ και αυτή η απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει σε όλα τα έτη φοίτησης μέχρι της τρίτης λυκείου. Έτσι θα αποτραπεί το φαινόμενο των "περίεργων απαλλαγών " στη β και γ λυκείου. Δεν συμφωνώ με την λογική της παραμονής εντός τάξης γιατί ο μαθητής θα είναι ακροατής του μαθήματος πράγμα που ο κηδεμόνας δεν θέλει λόγω της άσκησης του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας που για αυτό άλλωστε ζητά την απαλλαγή. Όσοι δε, απαλλάσσονται από αυτό το μάθημα δεν μπορούν να εκκλησιάζονται άρα ούτε ως σημαιοφόροι δεν πρέπει μπορούν να παρίστανται στην εκκλησία στις εθνικές παρελάσεις.