• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΤ' | 10 Νοεμβρίου 2017, 12:34

    Έχει έρθει η στιγμή που οι απουσίες θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας. Επαρκής θα πρέπει χαρακτηρίζεται η φοίτηση για κάθε μάθημα ξεχωριστά και με ποσοστό όπως προτείνεται σε προηγούμενο σχόλιο (το ποσοστό μπορεί να μελετηθεί - μπορεί επίσης να μην υπολογίζεται ο αριθμός των ωρών που χάθηκαν λόγω έλλειψης καθηγητών και καιρικών συνθηκών, όχι όμως καταλήψεων, αποχών ή απεργιών, εφόσον εκεί προβλέπεται αναπλήρωση του χρόνου)