• Σχόλιο του χρήστη 'Σταύρος Χριστοφοριδης' | 10 Νοεμβρίου 2017, 21:34

    Οι μαθητές εγγράφονται σε κάθε τάξη / τμήμα λαμβανομένης υπόψη της αλφαβητικής σειράς του επωνύμου ( μολονότι θα μπορούσε με αφορμή την παρούσα φάση διαβούλευσης - νομοσχεδίου να μας προβληματίσει αν είναι εφικτό ο χωρισμός τμημάτων να γίνεται, μέσω ειδικών διαδικασιών, ανά επίπεδο γνώσεων.