• Σχόλιο του χρήστη 'Σταύρος Χριστοφοριδης' | 10 Νοεμβρίου 2017, 22:17

    Απουσίες μαθητών που προκύπτουν λόγω εισαγωγής του μαθητή μαθήτριας σε νοσοκομείο _ που τεκμηριώνεται με εξιτήριο του δημοσίου νοσοκομείου - και εφόσον έχει συμπληρώσει τις 114 και μέχρι του αριθμού των 164 να μην λαμβάνονται υπόψη ή απουσίες λόγω τραυματισμού του μαθητή μαθήτριας λόγω συμμετοχής του σε μαθητικούς αθλητικούς αγώνες ατομικούς η ομαδικούς.