• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Φ.' | 10 Νοεμβρίου 2017, 22:25

    Θα ήταν καινοτομία για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να θεωρείται επαρκής η φοίτηση του μαθητή όταν αυτός έχει παρακολουθήσει το 85% τουλάχιστο των ωρών που διδάχθηκε κάθε μάθημα κατά την διάρκεια τους έτους. Η καταγραφή των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος και των παρουσιών του μαθητή ανά μάθημα να καταγράφεται μια φορά τον μήνα και αυτόματα να υπάρχει ενημέρωση του κηδεμόνα στη περίπτωση που το ποσοστό πέσει κάτω από το 85%.