• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΤ' | 11 Νοεμβρίου 2017, 14:28
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ορθά προβλέπεται ότι α) σε περιπτώσεις αποβολής και απομάκρυνσης από την τάξη οι μαθητές απασχολούνται με ευθύνη του διευθυντή β) σε περιπτώσεις εκδρομών οι μαθητές που δεν μετέχουν παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται. Ορθό είναι να επιμείνετε και σε ανάλογη πρόβλεψη για την περίπτωση απουσίας καθηγητή (κενού) Πρέπει όμως α) να αποσαφηνίσετε ποια δικαιοδοσία έχει ο διευθυντής και σε ποιο βαθμό μπορεί να επιβάλει πρόσθετη εργασία στους καθηγητές β) να αποσαφηνίσετε τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η απασχόληση των μαθητών και τι όχι. Είναι ενδεδειγμένο μέτρο λ.χ. η αποκατάσταση ζημιών από τους ίδιους τους μαθητές που τις προκάλεσαν ή όχι; Εϊναι ενδεδειγμένο μέτρο να παίζουν στο προαύλιο; Εϊναι ενδεδειγμένο μέτρο να απασχολούνται στους υπολογιστές; κα