• Σχόλιο του χρήστη 'Σταύρος' | 12 Νοεμβρίου 2017, 13:06
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    πιστεύω πως είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Θέλω όμως να παρατηρήσω δύο θέματα: 1) Η ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη φειδώ και ο διδάσκων να αιτιολογεί γραπτώς πλήρως την απόφαση του. 2) Η ποινές πιστεύω πως πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διαβάθμιση. Δηλαδή ο διευθυντής να έχει το δικαίωμα να επιβάλλει την ποινή της απομάκρυνσης μέχρι δύο ημέρες και ο σύλλογος καθηγητών έως και τρεις ημέρες και στην συνέχεια να ακολουθεί η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.