• Σχόλιο του χρήστη 'Βρυνιωτη' | 13 Νοεμβρίου 2017, 01:35

    Εσπερινά ΓΕΛ//Υπάρχουν πολλοί μαθητές που δουλεύουν στην εστίαση-τουρισμό . Αυτό σημαίνει ότι υποχρεώνονται συχνά σε ξαφνικές αλλαγές βάρδιας για μικρά χρονικά διαστήματα, όπως επίσης πολύ συχνά δουλεύουν καλοκαιρινή που διαρκεί μέχρι Οκτώβρη,ή ξεκινά μετά το Πάσχα. Νομίζω ότι αυτά τα δεδομένα πρέπει να συνυπολογιστούν όσον αφορά το όριο της επαρκούς φοίτησης των εσπερινών μαθητών ΓΕΛ. Με δεδομένο ότι είναι 4ετής η φοίτησή τους (χωρίς να έχω κάνει ακριβείς μετρήσεις σε πόσες ώρες διδασκαλίας της 4ετους φοίτησης, τελικά κρίνεται επαρκής η φοίτηση τους)να θεσπιστεί ένα προσαυξημένο όριο απουσιών(που θα συσχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας τους) τέτοιο που να μήν δημιουργεί κρίσιμα κενά στις γνώσεις τους .