• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ' | 13 Νοεμβρίου 2017, 12:31
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Να προβλέπεται και ποινή αποβολής και περισσότερων ημερών.Να θεσπιστεί Ποινή απομάκρυνσης από τα μαθήματα αλλά παρουσίας στο σχολείο ή παράλληλα ανάθεση συγκεκριμένης εργασίας πχ καθαριότητα αυλής, καθαριότητα σε κάποιο εργαστήριο κλπ.