• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ' | 13 Νοεμβρίου 2017, 13:20

    Αν σε μία τάξη υπάρχουν περισσότερα από δύο παιδιά με μαθησιακές ανάγκες οποιασδήποτε φύσεως ο αριθμός του τμήματος να περιορίζεται σε 20 μαθητές/τριες με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν ανά τμήμα περισσότεροι από 3 μαθητές με τέτοιες δυσκολίες. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο αριθμός των φοιτούντων ανά τμήμα να διαμορφώνεται ανάλογα με την αύξηση των μαθητών με τα εντοπισμένα μαθησιακά προβλήματα. Παράδειγμα:Τμήμα 25 μαθητών (στα ΕΠΑΛ) μόνο με παρουσία 1 μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Αν υπάρχουν 2 μαθητές με μ. δυσκολίες το τμήμα να λειτουργεί με 20 μαθητές 18 χωρίς +2 με πρόβλημα. Τμήμα με 19 μαθητές με 16 χωρίς και 3 μαθητές με πρόβλημα κ. ό κ.