• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΤ' | 14 Νοεμβρίου 2017, 00:04

    "εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9 με την επιφύλαξη της περίπτ. στ" Το ανωτέρω αναφέρεται σε αρκετές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου. Στην περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9 λέει : "Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου και όσοι έχουν απορριφθεί στην Α΄ ΓΕ.Λ. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. και όσοι έχουν απορριφθεί στην Β΄ ΓΕ.Λ. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη του ΓΕ.Λ και όσοι έχουν απορριφθεί στην Γ΄ ΓΕ.Λ." Και ποια είναι η επιφύλαξη της περίπτ. στ; Μάλλον υπάρχει κάποιο μπέρδεμα ή λάθος.