• Σχόλιο του χρήστη 'Ιορδάνης Σαββουλίδης' | 14 Νοεμβρίου 2017, 18:57

    Δεν χρειάζεται να είναι στο ρόλο του σχολείου, η επιβολή κυρώσεων επί της επίδοσης των μαθητών εγκλωβίζοντας τους σε μια τάξη, μέχρι να πιάσουν ένα στόχο που δεν μπορούν. Πέραν του να τους αποκαρδιώνει, αν όχι ωθεί σε έξοδο από το σχολείο προς άλλες «λύσεις», σε τι εξυπηρετεί το σύστημα; Η άποψη που έχω παγιώσει μέσα μου μετά από 17 έτη, είναι ότι οι μαθητές μπορούν να ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ/ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΑΣΧΕΤΩΣ ΒΑΘΜΟΥ και για την ακρίβεια, με ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ βαθμό από 1-20, που θα δίδεται από τους καθηγητές με συνέπεια, αξιοκρατία, άνευ πιέσεων ή τύψεων και σαφώς όχι τιμωρητικά. Ο βαθμός, να αποτελεί απλά και μόνο, έναν ΑΚΡΙΒΗ δείκτη προς τους μαθητές, τους γονείς και την κοινωνία ως τελικό κριτή, για το επίπεδο των γνώσεων τους. Όχι το λόγο παραμονής τους στην ίδια τάξη. Π.χ. πότε σας ζητήθηκε να παρακολουθήσετε ξανά ένα σεμινάριο, επειδή αμέσως μετά από αυτό, το επίπεδο των γνώσεών σας δεν ικανοποίησε τον εκπαιδευτή; Μιμούμενοι ίσως και τη Γ/θμια εκπαίδευση, να δώσουμε στους μαθητές την ευκαιρία να επανεξεταστούν ή ακόμη και να ξαναπαρακολουθήσουν(!) μαθήματα, για να βελτιώσουν τον χαμηλό βαθμό τους, έστω κι αν χάσουν σχολικό χρόνο, για όσους το επιθυμούν (ή το χρειαστούν όπως έχει ειπωθεί από μετανιωμένους για τις επιδόσεις τους πρώην μαθητές) Σχόλιο που δέχθηκα επί της πρότασης στο παρελθόν, ανέφερε ότι έτσι θα αυξηθούν οι «τουριστικές επισκέψεις» των μαθητών στο σχολείο. Αναμενόμενο σχόλιο και όντως στην αρχή έτσι ίσως συμβεί. Θεωρώ όμως ότι σύντομα και ο μαθητικός κόσμος και ο άμεσος περίγυρος του που τον νουθετεί, θα αφυπνισθούν. Μαθητές που θα προάγονται ή απολύονται με χαμηλό ή πολύ χαμηλό Μ.Ο. (π.χ. 3 ή 5), θα γνωρίζουν ότι θα αυτός θα τους ακολουθεί από δική τους επιλογή. Σταδιακά όμως, θα τηρείται πιο υπεύθυνη ατομική στάση, επιζητώντας τη βελτίωση των επιδόσεων, από το να αρκούνται στη μετριότητα, παραδειγματίζοντας θετικά και τις επόμενες σειρές μαθητών. Οι αλλαγές δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ Εκπ/κος Β/θμιας Εκπ/σης