• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωαννίδου Ελισάβετ' | 15 Νοεμβρίου 2017, 19:33
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το μορφωτικό αγαθό και το δικαίωμα στην εκπαίδευση προηγούνται των μέτρων για την εφαρμογή της σχολικής πειθαρχίας. Η παρακολούθηση του μαθήματος δεν πρέπει για παιδαγωγικούς πρώτιστα λόγους να εκβιάζεται από την απειλή της τιμωρίας. Οποιαδήποτε απομάκρυνση από την εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά αποκλεισμό. Στο σχολείο ενθαρρύνεται η τακτική φοίτηση και η μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης των σπουδών. Το σχολείο ως περιβάλλον πνευματικής εργασίας δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αναπτύξει τις ικανότητές του, την ατομική του κρίση και το αίσθημα ευθύνης. Η προσωπική συμμετοχή του στη δημιουργία του σχολικού κανονισμού τον καθιστά υπεύθυνο και γι’ αυτό προσεκτικότερο στην στο εξής συμπεριφορά του. Στο σχολικό περιβάλλον δεν υπάρχει χώρος για ωριαίες απομακρύνσεις ή αποβολές. Πρέπει να καταργηθούν. Η επιβολή ποινής ή τιμωρίας αφορά στο έργο του δικαστή και των σωφρονιστικών καταστημάτων. Δεν αφορούν αυτά στο σχολείο. Οι σοβαρές παραβιάσεις (βία, κλοπές) αναλαμβάνονται από εξωτερικούς αρμόδιους φορείς. Το σχολείο δεν έχει να φοβηθεί τίποτε¨ η ίδια η εκπαιδευτική πράξη λειτουργεί αποτρεπτικά στις παραβιάσεις των κανόνων, εφ’ όσον βέβαια διαμορφώνεται σε συνεργασία. Με όρους Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρβλ. τα άρθρα 28, 29 της Οικουμενικής Διακήρυξης των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι συνέπειες κάθε αποκλεισμού κρίνονται από τους ειδικούς έως τραγικές για το άτομο: Asher, S.R. & Coie 1990. Peer Rejection in Child hood. Cambridge Univ. Press. Bierman, K.L. 2003. Peer Rejection : Developmental Processes and Intervention Strategies. The Guilford Press. NY. Savage, E. 2002. Don’t Take it Personally: The Art of Dealing with Rejection. Oakland, CA.