• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟυπακη Ειρηνη' | 15 Νοεμβρίου 2017, 22:38

    Στις περιπτωσεις που κηδεμόνας αιτείται την απαλλαγή του μαθητού απο τα θρησκευτικά ή /και τις εθνικές εορτές πως θα χαρακτηρίζεται η απουσία του παιδιού; Η αντιμετώπιση πρεπει να είναι ξεκάθαρη, να μην επαφίεται στην διακριτική άποψη του ΣΔ