• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟυπακη Ειρηνη' | 15 Νοεμβρίου 2017, 23:14

    Το σχολείο παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και παροχή γνώσεων. Η δυνατότητα απαλλαγής απο τα τρία συγκεκριμένα μαθήματα χρήζει αναθεώρησης. Υπάρχει ανάλογη βιβλιογραφία για τροποποίηση της διδασκαλίας σύμφωνα με τις δυνατότητες του μαθητή μας. Σε περίπτωση φοίτησης μαθητού ΑΜΕΑ να χορηγείται ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό στον διδάσκοντα, και όχι ο μαθητής να απομακρύνεται σαν να έχει ιλαρά. Επιγραμματικά: Διδάσκουμε διαφορετικά τη γλώσσα στα παιδιά με δυσλεξία, επεξηγούμε ανάλογα τα μαθηματικά στους μαθητές με δυσαριθμία κτλ. δεν απαλλάσονται για να παραμείνουν σε αμάθεια. γιατί να απαλλαγεί εκείνος πχ που έχει σωματική δυσκολία, χρήζει τροποποιημένης διδασκαλίας, έχει ανάγκη ανάπτυξης άλλων ασκήσεων, ας θυμηθούμε τους παραολυμπιακούς αγώνες. Ανάλογα για το μαθήμα μουσικής. συνήθως διδάσκεται ιστορία της μουσικής, αλλά σε κάθε περίπτωση Ο ήχος γίνεται αντιληπτός επίσης μέσω της αφής, το ηχητικό κύμα δονεί ανάλογα την επιφάνεια κτλ. για τα θρησκευτικά έχουν τόσοι άλλοι αναφερθεί στο θέμα...