• Σχόλιο του χρήστη 'Πρόδρομος Φωκάς' | 16 Νοεμβρίου 2017, 01:35

    Η απαλλαγή από το Μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις για λόγους θρησκευτικής συνείδησης και όχι για να έχει να διαβάζει ο μαθητής ένα μάθημα λιγότερο και να μην βαθμολογείται στα θρησκευτικά. Επομένως η παράγραφος 3β του άρθρου 25 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να μην αφήνει τέτοιο περιθώριο στους μαθητές. Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό και κάθε άλλος λόγος απαλλαγής πέραν της θρησκευτικής συνείδησης καταργεί την υποχρεωτικότητά του. Δεν μπορεί να δίνεται στον μαθητή "δικαίωμα παραμονής στην τάξη του" και μάλιστα "κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος των Θρησκευτικών", ενώ έχει απαλλαγή. Αν η απαλλαγή παρέχεται ως δικαίωμα για λόγους ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης, η παραμονή του μαθητή στην τάξη των ώρα της διδασκαλίας του μαθήματος δεν θίγει τη θρησκευτική του συνείδηση; Αν όχι, γιατί του δόθηκε τότε η απαλλαγή; Άρα, ή όντως υπάρχουν λόγοι θρησκευτικής συνείδησης και είναι θεμιτή η απαλλαγή αλλά όχι και η παραμονή στην τάξη, ή δεν υπάρχουν λόγοι θρησκευτικής συνείδησης και είναι αθέμιτη η απαλλαγή. Να σημειωθεί επίσης, ότι είναι ακόμη πιο αντιφατικό να μην προβλέπεται παραμονή στην τάξη ή στο μάθημα για τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής (σε περίπτωση απαλλαγής), αλλά μόνο για το Μάθημα των Θρησκευτικών να υπάρχει αυτή η ρητή πρόβλεψη! Όπου δηλαδή, αν μη τι άλλο, λόγοι σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας επιβάλλουν να μην παρακολουθεί ο μαθητής που έχει απαλλαχθεί το μάθημα. Αλλά ακόμη και στη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική να υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, η παραμονή ενός μαθητή εντός της τάξης χωρίς να συμμετέχει στο μάθημα που διδάσκεται (είτε είναι η Φυσική Αγωγή, είτε η μουσική, είτε τα θρησκευτικά) αποτελεί μία τελείως αντιφατική κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο εφαρμογής σε μαθήματα απαλλαγής. Είναι πολύ πιθανό να έχει αρνητικά αποτελέσματα και να διαταράξει το απαιτούμενο μαθησιακό κλίμα για τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών. Παράλληλα, ειδικά στα Θρησκευτικά, αφήνει ανοιχτό το περιθώριο μιμητισμού ανάμεσα στους μαθητές που επιθυμούν να πάρουν απαλλαγή απλώς για να έχουν ένα μάθημα λιγότερο. Τέλος, να σημειωθεί ότι το Νέο Πρόγραμμα των Θρησκευτικών δημιουργήθηκε (όπως αναφέρει το Προεδρικό Διάταγμα της εφαρμογής του) με σκοπό να συμπεριλάβει όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Προς τι επομένως ακόμη και τώρα οι απαλλαγές;