• Σχόλιο του χρήστη 'Κουκάς Αντώνης' | 16 Νοεμβρίου 2017, 03:54
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    1. Νομίζω ότι η θέση του διευθυντή αποδυναμώνεται με τα προβλεπόμενα της παρ. 3.β. Επιπλέον ο διευθυντής επιβαρύνεται σημαντικά με την απασχόληση των μαθητών από ωριαίες απομακρύνσεις και αποβολές, ιδιαίτερα εάν το σχολείο έχει πολλές περιπτώσεις μαθητών με ιδιαιτερότητες σχετικά με τη συμπεριφορά τους. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα σημαντικά καθήκοντα (του διευθυντή) που προβλέπονται από τη νομοθεσία, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποσκελίζονται από την απασχόληση μαθητών και τις ευθύνες που προκύπτουν από αυτήν. 2. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το είδος της απασχόλησης των μαθητών που τιμωρούνται με ποινές από το σύλλογο διδασκόντων. Εάν αυτό δεν γίνει φοβάμαι ότι το σχολείο θα γίνει πιο ελαστικό από ότι είναι τώρα αφού οι καθηγητές θα διστάζουν ή θα δυσκολεύονται να αποφασίσουν οποιαδήποτε ποινή, δεδομένης βέβαια και της ανυπαρξίας δομών και χώρων στα περισσότερα σχολεία.