• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΡΑΚΑΚΗ ΧΡ.' | 16 Νοεμβρίου 2017, 12:04

    ο μόνος λόγος μη συμμετοχής σε κάποιο μάθημα είναι ασφαλώς η φυσική αδυναμία του μαθητή.Επομένως δεν είναι ορθή η νομοθετημένη προαιρετική παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών καθώς και αυτό ειναι ένα μάθημα όπως όλα τα υπόλοιπα,το οποίο σε καμμία περίπτωση δεν επιδιώκει την κατήχηση ή τον προσηλυτισμό επομένως μπορούν να το διδαχθούν ακόμη και οι αλλόδοξοι ή αλλόθρησκοι μαθητές.