• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 21 Δεκεμβρίου 2017, 13:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Να προστεθεί παρ. 3 ως εξής: "Η Ε.Η.Ε. αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, καθηγητές α' βαθμίδας και αναπληρωτές καθηγητές και η συγκρότησή της γίνεται ύστερα από πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται αμελλητί σε ΦΕΚ".