• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνιος Κωνσταντάρας' | 3 Ιανουαρίου 2018, 11:39
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αξιότιμε κ. Υπουργέ, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας να γίνει πράξη ο ενιαίος χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ορθώς άξια ΑΕΙ συνθέτουν νέα Πανεπιστήμια και καλώς γίνονται προσπάθειες συγχώνευσης ΑΕΙ μεταξύ τους. Ο εξορθολογισμός του αριθμού των ΑΕΙ σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας θα πρέπει να συνοδευτεί και με γενναία ποσοστιαία μείωση του αριθμού εισακτέων φοιτητών ανάλογη με την ποσοστιαία μείωση του αριθμού των ΑΕΙ. Στο τέλος της προσπάθειάς σας ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα θα πρέπει να περιέχει μόνο Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία. Αν παραμείνουν ως έχουν 2-3 ΤΕΙ μόνο, ακόμη και αν επονομαστούν ως Τεχνολογικά Πανεπιστήμια ή Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, η διάκριση με τα Πανεπιστήμια θα παραμείνει. Μοιραία αυτά τα ιδρύματα θα οδηγηθούν σε υποβάθμιση αφού δεν θα τυγχάνουν της προτίμησης των εισακτέων φοιτητών, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Σε περίπτωση αδιεξόδων σε συζητήσεις με άλλα ιδρύματα, όσα ΤΕΙ αξίζουν θα πρέπει να μετονομασθούν σε Πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χωρίς κανένα άλλο περιοριστικό προσδιορισμό. Με εκτίμηση, Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Κρήτης