• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Μηχ-Μηχ, ΑΣΠΑΙΤΕ' | 3 Ιανουαρίου 2018, 12:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο ΠΔΑ θα πρέπει να ενταχθεί και η ΑΣΠΑΙΤΕ. Ο ρόλος του Παιδαγωγικού Τμήματος της θα είναι να προσφέρει την παιδαγωγική επάρκεια σε όλα τα τμήματα του ΠΔΑ και να μην χρειασθεί με αυτό τον τρόπο η υποστήριξη της παιδαγωγικής επάρκειας στο ΠΔΑ απο εξωτερικούς συνεργάτες. Ταυτόχρονα, αυτό θα καταστήσει το ΠΔΑ τον φορέα παροχής παιδαγωγικής επάρκειας στον τεχνολογικό τομέα. Τα Τεχνολογικά Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ ταυτίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα αντιστοιχα των δύο ΤΕΙ και τα προτεινόμενα του ΠΔΑ (Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών. Η προσθήκη των μελών ΔΕΠ αυτών των Τμηματων της ΑΣΠΑΙΤΕ στα υπο ίδρυση Τμήματα του ΠΔΑ ισχυροποιεί ποιοτικά και ποσοτικά τα Τμήματα του ΠΔΑ. Ο Συλ. Εκπ Προσωπικού (ΣΕΠ),ο Συλ. Διοικητικού Προσωπικού, ο Φοιτητικός Σύλλογος και οι Συνελεύσεις των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ με συντριπτική πλειιοψηφία υποστηρίζουν την ενσωμάτωσητη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΠΔΑ. Το υπουργείο πρέπει να αποφασίσει το αυτονόητο και απολύτωςς λογικό! Μια σχετική προσθήκη/τροπολογία είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.