• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος Χατζηγιάννης' | 4 Ιανουαρίου 2018, 08:27
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Ένα από τα θέματα που δεν έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα και που όμως είναι ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργικότητα και την ίδια τη βιωσιμότητα των νέων Τμημάτων που προκύπτουν από συνενώσεις Τμημάτων είναι το μέγεθός τους. Με το σχέδιο νόμου ιδρύονται Τμήματα με πολύ μεγάλο αριθμό ΔΕΠ (πάνω από 70) όπως για παράδειγμα το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (συγχώνευση 3-4 Τμημάτων). Αντίθετα δημιουργούνται και Τμήματα με ελάχιστο αριθμό ΔΕΠ (12-13) εκ των οποίων ελάχιστα στη βαθμίδα του Καθηγητή όπως για παράδειγμα το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών με μόνο ένα Καθηγητή. Είναι φυσικό, η λειτουργία και η οργάνωση τέτοιων Τμημάτων να είναι προβληματική από τη δημιουργία τους.Παραθέτω τον προβληματισμό ότι θα ήταν σκόπιμο παράλληλα με τα άλλα κριτήρια να τεθεί κάποιο ελάχιστο και μέγιστο όριο μελών ΔΕΠ στα νέα Τμήματα. Συγκεκριμένα για τη Σχολή Μηχανικών, το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας αντί να καταργηθεί θα ήταν πιο λογικό να συνενωθεί με κάποιο Τμήμα πλησιέστερου αντικειμένου π.χ με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ενώ τα δύο Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών να συγχωνευθούν σε ένα Τμήμα αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη συμφόρηση που θα προκύψει από την συνένωση των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων, δύο τμημάτων Ηλεκτρονικών και μέρους του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας.