• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητών ΙΤΕ' | 4 Ιανουαρίου 2018, 08:57

    Ο Σύλλογος Ερευνητών ΙΤΕ συντάσσεται με τις απόψεις και υποστηρίζει τις βελτιώσεις όπως προτείνονται από την ΕΕΕ σχετικά με τις παραγράφους 1, 2 και 13.