• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ' | 19 Μαρτίου 2018, 00:34

    Αναφορικά με τους κοινωνικούς λειτουργός- στελέχη των ΚΕΣΥ,προτείνεται:– να παρέχουν εποπτεία (σε σαφώς προσδιορισμένα διαστήματα) στους κοινωνικούς λειτουργούς επαγγελματίες στο πεδίο (ΣΜΕΑΕ και ΕΔΕΑΥ)ιδιαίτερα σε ευαίσθητες και πολύπλοκες περιπτώσεις – να ενημερώνονται και να παρέχουν καθοδήγηση – να διεξάγουν επιμορφωτικές συναντήσεις- ημερίδες για τον εμπλουτισμό των γνώσεων των επαγγελματιών – να διοργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις με τη δική τους σύμπραξη στα σχολεία σχετικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες των κοινωνικών λειτουργών στο σχολείο. – να δημιουργούν τις προυποθέσεις στην σχολική και ευρύτερη κοινότητα ώστε να διαθοθεί ο ρόλος, ο σκοπός και οι δράσεις της σχολικής κοινωνικής εγρασίαςΕιδικότερα για περιπτώσεις ανίχνευσης κακοποίησης, παραμέλησης, ζητημάτων ψυχικής υγείας θα πρέπει:– να ενημερώνονται για την πορεία διαχείρισης αυτών των περιπτώσεων από τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς στο πεδίο – να παρέχουν εποπτεία σε ομάδες επαγγελματιών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα – να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις των ΕΔΕΑΥ στα σχολεία – να προκρίνουν την παραπομπή αυτών των περιπτώσεων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές ή κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, ανεξάρτητα από το αν η εκάστοτε Διεύθυνση του σχολείου επιθυμεί ή όχι την παραπομπή της περίπτωσης (***Δείτε σχετική αναλυτική πρότασή μου για αυτό στη Διαβούλευση στο άρθρο 10)Ο κοινωνικός λειτουργός- στέλεχος των ΚΕΣΥ θα πρέπει να έχει ΟΡΑΜΑ για την κοινωνική εργασία στα σχολεία και να εμπνεύσει τους επαγγελματίες στο πεδίο να παράξουν ουσιαστικό έργο προς όφελος των παιδιών, των εκπαιδευτικών, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της σχολικής κοινότητας και των κοινωνίας ευρύτερα.Φαρμάκη Στυλιανή ΠΕ30 Αναπληρώτρια Σχολική κοινωνική λειτουργός ΕΔΕΑΥ Θεσσαλονίκης