• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 21 Μαρτίου 2018, 20:42

    Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να ισχύσουν άμεσα για τους σχολικούς συμβούλους, των οποίων η θητεία λήγει οριστικά την 1-9-2018, αφού με το άρθρο 17 του παρόντος σχεδίου νόμου καταργείται ο θεσμός του σχολικού συμβούλου. Οι απερχόμενοι σχολικοί σύμβουλοι, έχουν εξαντλήσει τις 2 3ετείς θητείες και τα 6 έτη που τίθενται στο άρθρο 30 του παρόντος σχεδίου νόμου ως ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ. Επομένως στο παρόν άρθρο(32) θα πρέπει να προστεθεί και άλλη μία παράγραφος και να γίνει ρητή αναφορά ότι "όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν αυτοδίκαια για τους απερχόμενους σχολικούς συμβούλους".