• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Κυριλή' | 23 Μαρτίου 2018, 19:36

    Η λειτουργία των Κ.Ε.Α. με 5 μόνον εκπ/κούς είναι αδύνατη. Χρειάζονται 7 τουλάχιστον εκπαιδευτικοί για την ορθολογική λειτουργία και την εκπλήρωση των καθηκόντων που ανατίθενται στα Κ.Ε.Α. Ειδικότερα για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας λόγω του μεγέθους του Νομού, το πλήθος των Σχολείων και του αριθμού των μαθητών απαιτούνται τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικοί κυρίως των ειδικοτήτων ΠΕ04, ΠΕ02 και Δασκάλων, οι οποίοι να τοποθετούνται στα Κ.Ε.Α με θητεία ώστε να υπάρχει μια έμπειρη ομάδα στα ειδικά εκπαιδευτικά- παιδαγωγικά- περιβαλλοντικά καθήκοντα των Κ.Ε.Α. Είναι σημαντική η ενίσχυση κάθε Κ.Ε.Α. με την πρόσθεση μίας θέσης διοικητικού γραμματέα για την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με τον παιδαγωγικό και διδακτικό τους ρόλο. Με την αποδυνάμωση του πλήθους των υπηρετούντων σε κάθε Κ.Ε.Α είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική λειτουργία και ότι αντί να βελτιωθεί η λειτουργία του θεσμού θα αποδυναμωθεί ενώ μπορεί να προσφέρει σημαντικό εκπαιδευτικό έργο.