• Σχόλιο του χρήστη 'Θάνος' | 24 Μαρτίου 2018, 11:22

    Σημείο 1 ε «Καταγράφουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους». Αλήθεια, υπάρχει τέτοια πλατφόρμα; μήπως θα δημιουργηθεί στο μέλλον … κάποτε; Μέχρι τότε τι θα γίνει;