• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστίνα Κ.' | 25 Μαρτίου 2018, 22:31

    Η ενταξιακή εκπαίδευση απαιτεί σταθερή, ΜΟΝΙΜΗ παρουσία εκπαιδευτικού ΕΑΕ με Οργανική θέση ως συντονιστή της ένταξης, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ από τον εκπαιδευτικό ΕΑΕ του ΤΕ, σε κάθε σχολείο για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός- συντονιστής της ένταξης συμβάλλει εν γένει στην αλλαγή της κουλτούρας και στην προώθηση της ενταξιακής φιλοσοφίας με ρεαλιστική στοχοθεσία προς όφελος των μαθητών όσο αυτοί φοιτούν εντός του γενικού σχολείου.