• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ' | 25 Μαρτίου 2018, 23:12

    Κρίνω σκόπιμο στο οργανόγραμμα όλων των Δ.Δ.Ε. να γίνει η αλλαγή του χαρακτηρισμού «Ομάδα Φυσικής Αγωγής» σε «Τμήμα Φυσικής Αγωγής», προσδίδοντας αυτονομία, ταυτότητα και αδιαμφισβήτητο ρόλο στους εργαζόμενους σε αυτό. Έτσι, ως «Υπεύθυνοι Τμημάτων Φυσικής Αγωγής», ή και «απλά μέλη» αυτών να ορίζονται οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί ΠΕ11 που: α) υπηρετούν με οργανική θέση, β) βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ, γ) είναι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ, καθώς και δ) οι μεταταγμένοι νυν διοικητικοί ΠΕ1, πρώην εκπαιδευτικοί ΠΕ11, για τους οποίους δεν υπήρξε καμία μέριμνα, παρότι από την κατάργηση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής μέχρι και σήμερα είναι από τους στυλοβάτες της Φυσικής Αγωγής στις Διευθύνσεις Εκπ/σης, καθώς εκτός από Καθηγητές φυσικής Αγωγής είναι μόνιμοι υπάλληλοι με διοικητική εμπειρία, κάτι που προεξοφλεί την εγκυρότερη γνώση και τη συνέχεια στην παραγωγή έργου. Θεμιτό θα ήταν, ο ορισμός των υπευθύνων και των μελών να γίνεται, βάσει προσόντων και κριτηρίων και η απασχόληση όλων των ανωτέρω περιπτώσεων, να αφορά εξολοκλήρου στο «Τμήμα Φυσικής Αγωγής», που τοποθετούνται. Ομοίως, αναφορικά με τη στελέχωση των «Τμημάτων Φυσικής Αγωγής», στο σύνολο τους, αυτή να γίνεται στα πρότυπα των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής, ανάλογα με το δυναμικό τους σε σχολικές μονάδες, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι, στις μεγαλύτερες Δ/νσεις της χώρας να συμμετέχουν πέντε (5) εκπαιδευτικοί ΠΕ 11 και τρεις (3) έως τέσσερις (4) στις υπόλοιπες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης. Τέλος, στα «Τμήματα Φυσικής Αγωγής» των Δ.Δ.Ε. απαραίτητη είναι η συμμετοχή ενός (1) επιπλέον εκπαιδευτικού ΠΕ 11 με ειδικότητα κολύμβησης για το συντονισμό του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φ.Α..