• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Βαλασούδης' | 26 Μαρτίου 2018, 00:40
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Φυσικά και πρέπει να αλλάξει το άρθρο 15 το οποίο κατά τη γνώμη μου υποβαθμίζει τη Φυσική Αγωγή αν μείνει ως έχει. Προτείνω να αντικατασταθούν οι ΟΦΑ και να ορισθούν Τμήματα Φυσικής Αγωγής σε κάθε Δ/νση στελεχωμένα από 3 τουλάχιστον εκπαιδευτικούς ΠΕ11, τα οποία θα λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, σε ότι αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης θεωρώ απαραίτητη την τοποθέτηση σε κάθε Τμήμα Φυσικής Αγωγής ενός επιπλέον εκπαιδευτικού ΠΕ11 με ειδικότητα στην κολύμβηση που θα αναλάβει το συντονισμό του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φ.Α. (προγραμματισμός σχολείων, μεταφορά μαθητών, ημερήσια πλάνα μαθημάτων). Ένα πρόγραμμα που αγκάλιασαν γονείς και εκπαιδευτικοί, αλλά θα πρέπει τα μαθήματα να ξεκινούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ώστε να γίνονται τουλάχιστον δέκα μαθήματα για κάθε τάξη.