• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Κυργιόπουλος-Ψυχολόγος Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Φθιώτιδας' | 26 Μαρτίου 2018, 10:08
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Να προβλεφθούν οδοιπορικά για τις μετακινήσεις των υπηρετούντων στα Κ.Ε.Σ.Υ. σε σχολικές μονάδες που βρίσκονται μακριά από την έδρα του Κ.Ε.Σ.Υ.