• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ' | 26 Μαρτίου 2018, 10:39
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην παράγραφο 2 αναφέρεται: "Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., η αρμοδιότητα αυτή ανήκει σε ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ. και η οποία συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος." 1) Προφανώς θα εννοείται ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο παρουσιάζεται η δυσκολία. Άρα η η ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης δεν έχει σταθερή δομή ως προς το τρίτο μέλος της, που αλλάζει ανάλογα με το σε ποιο τμήμα παρουσιάζεται το πρόβλημα; 2) Σε σχέση με τις αρμοδιότητες-υποχρεώσεις των ΕΔΕΑΥ αυτές είναι εξαιρετικά διευρυμένες. Προβλέπεται να αυξηθεί και ο αριθμός των στελεχωμένων ΣΔΕΥ ώστε να καλύπτει το σύνολο των σχολείων που υπάγονται σε αυτές; Για τις ανάγκες της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών χρειάζεται ΕΕΠ. Προβλέπεται αύξηση του αριθμού τους η στελέχωση όλων των ΣΔΕΥ;