• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Σ.' | 26 Μαρτίου 2018, 11:57

    Ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης μετατίθεται στο σύλλογο διδασκόντων ή στον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής που θα λειτουργεί ως συντωνιστής μαζί με τον διευθυντή και τον δάσκαλο της γενικής τάξης. Η ακόμα χειρότερα σε περίπτωση απουσίας δασκάλου ειδικής αγωγής θα αναλαμβάνει την ευθύνη κάποιος άλλος διδάσκων, κάτι που δεν είναι απίθανο αφού οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Π.Ε.71/61 είναι αναπληρωτές και αργούν να φτάσουν στο σχολείο. Πέρα από το εκπαιδευτικό τους έργο όλοι οι παραπάνω θα επωμιστούν και ένα διοικητικό έργο μη έχοντας τα κατάλληλα εφόδια ενώ οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα γίνουν πειραματόζωα βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων, στο όνομα μιας ένταξης που θα ξεκινά τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη ή όποτε τέλος πάντων γίνουν προσλήψεις ΕΠΕ και δασκάλων Ε.Α.Ε. Προγραμμάτων που ελλείψη διάγνωσης και επιστημονικής καθοδήγησης θα αποτυχαίνουν ή θα πετυχαίνουν τυχαία. Από την άλλη το ΚΕΣΥ θα έρχεται να επέμβει αφού θα έχει χαθεί πολίτιμος χρόνος και στην ουσία θα έχει περάσει η μισή χρονιά.