• Σχόλιο του χρήστη 'Καλλιόπη Χάιδου' | 26 Μαρτίου 2018, 12:03

    Συνυπογράφω την πρόταση των συναδέλφων οι οποίοι προτείνουν σε αντικατάσταση του άρθρου 15 τη Συγκρότηση Κέντρων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (ΚΕ.Φ.Α.Σ.Α.), ως νέα δομή προσθέτοντας επιπλέον: 1) Ο Προϊστάμενος ΚΕ.Φ.Α.Σ.Α. ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και εποπτεύεται ως προς την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατ’ αντιστοιχία του Προϊστάμενου Κ.Ε.Σ.Υ. και όχι από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διότι δημιουργούνται προβλήματα αρμοδιοτήτων μεταξύ Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης. 2) Οι προϊστάμενοι των ΚΕ.Φ.Α.Σ.Α. θα πρέπει να επιλέγονται με αυξημένη μοριοδότηση σε τυπικά και επιστημονικά προσόντα, εφόσον τους ανατίθεται πλέον και η παιδαγωγική καθοδήγηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, αλλά και η επιμόρφωση των εκπ/κών Φυσικής Αγωγής του νομού, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Φυσικής Αγωγής του Π.Ε.Κ.Ε.Σ. 3) Για τη θέση Προϊσταμένου ΚΕ.Φ.Α.Σ.Α. θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να επιλέγονται εκπ/κοί ΠΕ11, ανεξάρτητα εάν έχουν οργανική στον συγκεκριμένο νομό. 4) Η θητεία και της Παιδαγωγικής ομάδας, όπως και του Συντονιστή κολύμβησης να είναι επίσης τριετής. 5) Για την αποκέντρωση των δράσεων, η έναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων των νομών κάθε Περιφέρειας και της κολύμβησης, να ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή.