• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Μυλωνά' | 26 Μαρτίου 2018, 12:24

    Θα ήθελα να σημειώσω τη σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΚΠΕ σε σχέση με τη βιωματική γνώση που αποκτούν οι μαθητές για τη χώρα τους.Για το λόγο αυτό θεωρώ υποχρεωτική την εξωστρέφεια των ΚΠΕ σε όλη τη χώρα και τη δυνατότητα να μπορούν να επισκέπτονται τα ΚΠΕ μαθητές όχι μόνο της περιοχής τους αλλά κυρίως μαθητές που δεν είναι εύκολο να επισκεφθούν μόνοι τους μια σχετικά μακρινή περιοχή της χώρας τους και να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Άλλωστε η εξωστρέφεια είναι εκείνη που διευρύνει ορίζοντες και δημιουργεί πολιτισμό. Προς τι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα αν περιοριζόμαστε στα όρια της περιοχής μας και μόνο.