• Στην παράγραφο 1. β) προβλέπεται ότι «Ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε., όπου λειτουργεί ή αν δεν λειτουργεί, ορίζεται άλλος εκπαιδευτικός με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, κατά προτεραιότητα με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.». Αξίζει να επισημανθεί ότι, η ενταξιακή εκπαίδευση απαιτεί σταθερή, μόνιμη παρουσία εκπαιδευτικού ΕΑΕ με οργανική θέση ως συντονιστή της ένταξης, σε κάθε σχολείο για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Συνεπώς, κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΊ ΜΕ εκπαιδευτικό ΕΑΕ. Στην παράγραφο 2, προβλέπεται ότι για τις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για την κατάθεση απόψεων για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε. και για κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο από τους ίδιους τους γονείς. Σχόλιο μας: Για τις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για τους οποίους συζητούνται θέματα που τους αφορούν, για την κατάθεση απόψεων τους για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε. και για κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο από τους ίδιους τους γονείς. Στην παράγραφο 4. α), προβλέπεται ότι, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 3, απαιτείται: α) η υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. Επισημαίνουμε ότι, ορθά προβλέπεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ η αίτηση γονέων. Μόνο με την βούληση των γονέων –κηδεμόνων δύναται ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-ΝΟΜΙΜΑ να διενεργείται αξιολόγηση-παραπομπή για αξιολόγηση καθώς και παρέμβαση σε έναν ανήλικο μαθητή. Η διασφάλιση της συναίνεσης των γονέων για παροχή υποστήριξης, που χρήζει ένας μαθητής, ενδυναμώνεται από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης από ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ προς τους γονείς. Άλλως οποιαδήποτε παρέμβαση χωρίς την συμμετοχή των γονέων παραμένει άκαρπη και αναποτελεσματική. Άρθρο 12 «Αποστολή & αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)» Από τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. του άρθρου, δηλαδή, με βάση την στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας των Κ.Ε.Α., δεν τεκμαίρεται ο ερευνητικός ρόλος των Κ.Ε.Α. Άρθρο 15 «Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού» Η παράγραφος 2. Του άρθρου, χρήζει συμπλήρωσης με την προσθήκη ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων, θα πρέπει να είναι ΠΕ11 (δηλαδή Φυσικής Αγωγής), σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορεί ένας δάσκαλος, για παράδειγμα, να είναι Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (!!!), ενώ, επίσης, είναι οξύμωρο (αν μη τι άλλο), σε μία τέτοια θέση να προτάσσεται η προϋπηρεσία, από τον κλάδο (αυτό προβλέπει η παρ.2 του άρθρου 14).