• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντινα' | 26 Μαρτίου 2018, 13:37

    Δεν μπορεί να γίνεται αναφορά στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική όταν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επιμορφωθεί στις αρχές αυτές.