• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος εκ/κός ΦΑ' | 26 Μαρτίου 2018, 13:37

    Το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση Επιχειρεί να διαχωρίσει την παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.Χρήσιμοι οι υπεύθυνοι ανά βαθμίδα εκπαίδευσης οι οποίοι ελπίζω να επιχειρήσουν την εναρμόνιση της διδακτικής πρακτικής της ΦΑ με μια τουλάχιστον διδακτική κατεύθυνση, ώστε να σταματήσει "το πάρτε μια μπάλα να παίξετε" και το "αν δεν κάνεις γυμναστική παίρνεις απουσία". Η εκπαίδευση στη Α/μια εκπαίδευση πρέπει να είναι διαφορετική αλλά ενιαία. Η αντίληψη της "ΦΑ για τη ΦΑ" που προτείνουν καρμπόν κάποιες ενώσεις πτυχιούχων ΦΑ , θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αποξένωση της ΦΑ εντός των αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων, τη μεγέθυνση της απόστασης από τους άλλους κλάδους εκπαιδευτικών και τη κοινωνία. Ας μη δούμε στα επόμενα χρόνια να (ξανα) τίθεται σε αμφιβολία η αναγκαιότητα της ΦΑ στο Δημοτικό και στο Λύκειο και αυτό να οφείλεται και στις πράξεις ή παραλείψεις των εκ/κών ΦΑ.