• Σχόλιο του χρήστη 'Στράτος' | 26 Μαρτίου 2018, 21:03

    Σχετικά με τον ορισμό ενός υπεύθυνου φυσικής αγωγής σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης θεωρώ ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει μόνος του σε όλες τις εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και αγώνων, διότι , πολύ απλά, κάποιες φορές θα χρειαστεί να βρεθεί σε δυο και τρία μέρη την ίδια χρονική στιγμή.Όσοι έχουν πείρα από διοργάνωση αγώνων το γνωρίζουν αυτό.Δεδομένου ότι οι αθλητικοί αγώνες στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται ξεχωριστά, απαιτούνται τουλάχιστον δυο εκπαιδευτικοί σε κάθε διευθυνση εκπαίδευσης, για να λειτουργήσουν όλα σωστά.Λύσεις πρόχειρες, όπως η διάθεση συναδέλφων για μια ή δυο ημέρες, διαταράσσει την σχολική ζωή. Ιδιαίτερα για το μάθημα της κολύμβησης, το οποίο να τονίσω ότι είναι ότι καλύτερο έγινε στην φυσική αγωγή τα τελευταία χρόνια,(τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα και οι γονείς μιλούν με τα καλύτερα λόγια,εξάλλου όλοι αναγνωρίζουν την κολυμβητικής παιδείας) είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί συντονιστής για το μάθημα της κολύμβησης με ειδικότητα στην κολύμβηση, γνώστης του αντικειμένου. Τέλος να επισημάνω την ανάγκη να ακολουθήσουμε και εμείς τον δρόμο των υπόλοιπων προηγμένων κρατών και να αυξήσουμε τις ώρες διδασκαλίας της φυσικής αγωγής,αναγνωρίζοντας την αξία της στην ανάπτυξη των παιδιών.Η αρχή θα μπορούσε να γίνει με τις δυο ώρες του μαθήματος κολύμβησης να δοθεί πλέον των υπόλοιπων ωρών της φυσικής αγωγής για την Γ και την Δ τάξη του δημοτικού.