• Σχόλιο του χρήστη 'Χρυσόστομος Στύλιος, Κοσμήτορας Σχολής ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Ηπείρου' | 13 Μαΐου 2018, 20:55

    Απόφαση Γ.Σ. τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου. Τα θέματα των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου πρέπει να επιλυθούν με τρόπο ανάλογο με τα όσα ορίζονται για τους φοιτητές των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά κατά τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ειδικότερα, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα της επιλογής λήψης πτυχίου ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν. 4521/18, άρ. 5. Η ρύθμιση με την οποία για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου «αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι.» (άρθρο 5, παρ. 1 του Σχεδίου Νόμου) δημιουργεί μια διαδικασία η οποία δεν υπάγεται στη λειτουργία του Τμήματος και δεν διέπεται από τους κανόνες λειτουργίας και αποφάσεων ενός Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι φοιτητές αυτοί πρέπει να ενταχθούν στην φυσιολογική ροή των σπουδών με αρμοδιότητες και αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων, με την αντίστοιχη σύνθεση και εκπροσώπηση. Επιπλέον, πρέπει να γίνεται ρητή πρόβλεψη για τα ζητήματα φοιτητικής μέριμνας, Erasmus κ.α. για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς απουσιάζει η οποιαδήποτε σχετική αναφορά στο σχέδιο Νόμου. Επισημαίνεται ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις ακολουθήθηκαν πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όταν το τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών (με 4 έτη φοίτησης) μετεξελίχθηκε σε τμήμα Μηχανικών H/Y & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής (με 5 έτη φοίτησης), οπότε δόθηκε η δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματος να επιλέξουν εάν θα λάβουν το πτυχίο της Πληροφορικής ή εάν θα παρακολουθήσουν ένα ακόμη έτος ώστε να λάβουν το δίπλωμα του Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής.